Specjalistyczne lekarskie GABINETY PROFESORÓW

Specjalistyczne Lekarskie Gabinety Profesorów” zostały założone w roku 1991. Kierowaliśmy się chęcią skupienia w jednym miejscu specjalistów wysokiej rangi: konsultantów krajowych i wojewódzkich, kierowników klinik lubelskiego Uniwersytetu Medycznego (dawniej Akademii Medycznej) lub ich zastępców. Fachowców, którzy w naszym regionie stanowią najwyższą instancję w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób.

Prawdopodobnie nie ma w Polsce drugiego podobnego zespołu, który posiadałby w swoim składzie aż 20 lekarzy posiadających nadanych przez Prezydenta RP tytuł profesora medycyny. Jest to kadra nie tylko pracowników naukowych i nauczycieli akademickich, ale przede wszystkim doświadczonych lekarzy – praktyków, których stałym obowiązkiem jest śledzenie wszystkich najnowszych metod postępowania lekarskiego i przekazywanie tej wiedzy innym.

Każdy lekarz udzielający porad w „Gabinetach Profesorów” czyni to w ramach własnej prywatnej praktyki, podejmując własne decyzje, stanowiąc niezależny, oddzielny podmiot gospodarczy. „Gabinety Profesorów” zajmuje się wyłącznie administracją, koordynując i ułatwiając pracę udzielającym porady lekarskie.

Przedstawiamy informacje o lekarzach z „Gabinetów Profesorów” Możecie się Państwo bliżej zorientować o ich wysokich pozycjach zawodowych, doświadczeniu i dokonaniach.

Zapraszamy do naszej siedziby
Lublin ul. Krucza 5
tel. 81 53-208-28